Kautokeino – Upproret

Den 8 november 1852 är en mörk minnesdag för samer i Norge. I gryningen denna dag gick en grupp samer till angrepp mot det norska samhället, representerat av de tre män som utgjorde makten i Kautokeino, i norska Finnmarken. Försöket till en revolt mot förtryckarna skulle sluta i tragedi.

När den unga samekvinnan Elen, med stöd av en grupp samer vägrar att betala en orättfärdig skuld till Ruth, ser han till att arrestera större delen av de som står på hennes sida. Elen blir ensam kvar att sköta renhjordarna, men hon lyckas till slut få rättslig hjälp att befria de arresterade männen. Ruth beslagtar renarna för att täcka rättstvistens kostnader. Utan inkomster från sina renar, står samerna utan sin enda källa till inkomst. De ser inget annat val än att konfrontera Ruth.

På kvällen den 7 november 1852 ger sig 57 kvinnor, män och barn iväg på ett ärende som många av dem aldrig kommer att återvända från. Med Ole Somby och Aslak Hætta i spetsen, når de Kautokeino i gryningen där de möts av handelsmannen Ruth och länsmannen Lars Johan Bucht. Bucht går till attack med sin kniv, men Aslak är snabbare och besvarar attacken. Ilskan tar överhanden och konfrontationen får en blodig upplösning. Bucht, Ruth och två samer omkommer i sammandrabbningen och prästen Hvoslef misshandlas till följd av samernas raseri.

Filmen på IMDB

 

Alla filmer